De Ayala in the 1881 census

Top Counties

Top Parishes

Top male forenames

Edmon De Ayala
Fernan De Ayala

Top female forenames

Evresa De Ayala

Top occupations

Champagne Shipper