Legg in the 1881 census

Top Counties

Top Parishes

Top male forenames

William Legg
John Legg
George Legg
Thomas Legg
Charles Legg
James Legg
Henry Legg
Alfred Legg
Joseph Legg
Frederick Legg
Robert Legg
Arthur Legg
Richard Legg
Walter Legg
Edward Legg
Albert Legg
Frank Legg
Harry Legg
Samuel Legg
Herbert Legg
Edwin Legg
Ernest Legg
David Legg
Tom Legg
Francis Legg
Benjamin Legg
Peter Legg
Fred Legg
Wm. Legg
Stephen Legg
Job Legg
Andrew Legg
Isaac Legg
Sidney Legg
Thos. Legg
Fredrick Legg
Matthew Legg
Alexander Legg
Geo. Legg
Percy Legg
Jacob Legg
Sydney Legg
Fredk. Legg
Chas. Legg
Douglas Legg
Harold Legg
Daniel Legg
Horace Legg
Jesse Legg
Bertie Legg

Top female forenames

Mary Legg
Elizabeth Legg
Sarah Legg
Jane Legg
Emma Legg
Ann Legg
Alice Legg
Eliza Legg
Emily Legg
Ellen Legg
Annie Legg
Louisa Legg
Martha Legg
Edith Legg
Charlotte Legg
Hannah Legg
Margaret Legg
Fanny Legg
Caroline Legg
Maria Legg
Frances Legg
Florence Legg
Susan Legg
Harriet Legg
Bessie Legg
Clara Legg
Ada Legg
Harriett Legg
Kate Legg
Rose Legg
Amelia Legg
Matilda Legg
Lucy Legg
Esther Legg
Catherine Legg
Anne Legg
Minnie Legg
Agnes Legg
Jessie Legg
Gertrude Legg
Isabella Legg
Beatrice Legg
Sophia Legg
Flora Legg
Rachel Legg
Rosina Legg
Eleanor Legg
Lizzie Legg
Julia Legg
Ethel Legg

Top occupations